• 0545 455 50 49
 • WhatsApp
 • [email protected]
 • EnglishTurkish

Kordon kanı saklanması

Kordon kanı saklanması

Bebek anne karnında plasenta (bebeğin eşi) denilen kan dolu bir gölcükten göbek kordonu ile beslenmektedir. Göbek kordonu ve plasenta yoğun olarak kök hücre içerir. Kordon kanı, gelecekte oluşabilecek bir kan nakli için değerli bir kaynak görevi görür. Ayrıca yine bazı kan kanserlerinde, bağışıklık bozukluklarında, metabolizma hastalıklarının tedavisinde kullanma imkanı bulunmaktadır.

Kordon kanı

Kordon kanı niye değerli?

Kemik iliği bilindiği gibi, yeni hücre yapımı için çok değerli bir kaynakken, kordon kanı kemik iliğinin 10 katı hücre içerir. İçinde enfeksiyon bulundurma riski düşüktür. Ana hücre kaynağı olduğu için nakledilen kişide vücudun kabul etme olasılığı daha yüksektir.

Kordon kanı naklinin çeşitleri var mıdır?

Alınmış olan kordon kanı sonrasında aynı kişide (otolog olarak) veya uyum dahilinde bir başka kişiye (allojen olarak) kullanılabilir. Kişide genetik bir hastalık varsa aynı kişide genetik hastalık veya kanser tedavisi için kullanılmaz, çünkü kordon kanı da genetik olarak aynı özellikleri içerebilir. Ancak kök hücreleri farklı dokulara dönüşebildiği için hasarlı dokuda iyileşmeyi ve yenilenmeyi arttırır.

Kordon kanı alınırken anne veya bebeğe zarar verilir mi?

Normal şartlarda doğumdan sonra bebeğin kordonu klemplenir, kordon kesilir, bebek çocuk doktoruna teslim edilir. Takiben plasenta çıkarılır ve patolojiye veya tıbbi atığa yönlendirilir. Bu aşamada eğer kordon kanı saklanması isteniyorsa, rahimde yapışık olan plasentaya ait kordondan kan alınır. Kordon kanı veya plasenta dokusu alınırken bu sebeple anne veya bebeğe herhangi bir zarar verilmez.

Kordon kanı alınması gerekli mi?

Tüm dünyada yapılan araştırmalarda kök hücrenin hastalıkların tedavisinde çok değerli olduğu ve kordon kanının çok değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmıştır. Bu sebeple eskisine göre kordon kanına çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Hastalıkların tedavisi, iyileşme, aile fertlerinin kullanabilmesi için çok daha fazla kordon kanına ihtiyaç duyulmaktadır.

İleride kordon kanını kullanma ihtimalim nedir?

Bebeğin kordon kanı ileride kendisi veya aile fertlerinin kullanımı için saklanabilir. Kişide kök hücresine gereken hastalık ihtimali 1/20.000’dir. Başka bir insandan kök hücre gerektiren hastalığa yakalanma ihtimali ise 1/7000’dir. Bu yüzden kordon kanı bankacılığı toplumsal açıdan da önem taşımaktadır.

Kordon kanı bankasında seçim için nelere dikkat edilir?

Kordon kanı bankaları özel ve ticari kuruluşlardır. Kordon kanı toplanması, saklanması maliyetini kurum kendileri belirler. Ülkemizde de kordon kanı bankacılığı kurumları bulunmaktadır. Seçim yaparken, şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Sözleşmenizi okuyun, anlamadığını noktaları sorun. Maliyetini tümüyle öğrenin.
 • Saklanan kordon kanının sadece birey için mi, ailenin diğer fertlerinin de kullanma imkanı olup olmadığını sorun.
 • Kordon kanı bankacılığında senelerce saklama çok önemlidir. Kurumun bu yönden istikrarlı olup olmadığını öğrenin. Ayrıca kurumun deneyimi, kaç örnek olduğunu, herhangi bir kullanımın söz konusu olup olmadığını sorun.

Kordon kanı toplandıktan sonra ne olur?

Kordon kanı bebek doğduktan ve kordonu klemplendikten sonra (bağlandıktan sonra) annede kalan plasenta ve kordondan kan alınır. Kordon dokusunun bir parçası saklanır. Bu esnada anne herhangi bir ağrı hissetmez. Kordon kanı toplanması için kordon kesilme zamanı veya doğum şekli değiştirilmez. Toplandıktan sonra laboratuvara gönderilmek üzere teslim edilir. Saklanma öncesi kordon kanı test edilir, dondurmanın zararlı etkilerinden korunmak amacıyla işlenir ve sıvı nitrojen buharı içinde -196 derecede yaklaşık 10 yıl süre ile saklanır.

Kordon kanı saklanması ile ilgili tıbbi kuruluşların önerileri nelerdir?

ACOG (Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneğinin) kordon kanı bankacılığı ile önerileri şunlardır:

 • Bebekten alınan kordonu kanı, aynı kişide genetik bir hastalığı veya kanseri tedavi etmek için kullanılamaz çünkü hastalığın öncü hücreleri bulanabilir.
 • Göbek kordonu kanının rutin olarak her hastada saklanması mevcut kanıtlarla desteklenmemektedir.
 • Kordon hücrelerinin nakli, genetik, hematolojik ve kötü huylu hastalıkların tedavisinde uygulanabilir.
 • Kordon kanı bankacılığı ailenin diğer bir üyesi için de kullanılabilir.
 • Doğum esnasında kordon kanı toplanmasına engel durumlar ortaya çıkabilir.
 • Kordonu kanının toplanması için doğum şekli ve uygulamaları değiştirmemeli, anne ve bebek sağlığı tehlikeye atılmamalıdır.
 • Anne ve babalar kordon kan alımının yetersiz alınabileceği koşullar hakkında bilgilendirilmelidir.

Kordon kanı saklanması fiyatları 2024

Kordon kanı bankaları, kordon kanı ile birlikte kordon dokusunu da saklayabilir. Kurumların kullandığı farklı yöntemler olabilir. Maliyetler saklama ve işleme aşamalarına göre değişmektedir. Doğru fiyat bilgisi kurumlardan alınabilir. Aşağı yukarı ülkemizde maliyeti toplama için yaklaşık olarak 400-1000$, yıllık saklama ücreti ise 100-150$ civarındadır.